מצב מערכות האוניברסיטה הפתוחה

שאילתה אתר מרכזי 1 אתר מרכזי 2 אקדמיה אתר מרכזי 3 אנגלית אקדמית שהם\תלם אלף אופל MOOC פאר\OpenBooks Olive Text Book Reader סנונית 17 מערכת כניסת משתמשים מערכות אחרות... כולל חיצוניות...

OPENU Players testing page

http://p1-lv-se01.se.openuvd01.vds-is.bynetcdn.com

http://p2-lv-se01.se.openuvd01.vds-is.bynetcdn.com

http urls for SquidBlocker urls whitelists
http urls for SquidBlocker urls whitelists download

כל הזכויות שמורות © לאליעזר, הדור-הבא טכנולוגיה