ערך: התבוללות

התבוללות

ראה: גלות-ישראל בגלות, ישראל-ועמים.