ערך: זעף

זעף

תרגום יונתן:

זועפים – כנוסין. (בראשית מ ו)

רש"י:

זועפים – עצבים… (שם)

אבן עזרא:

זועפים – מתרעשים, כמו ויעמד הים מזעפו. (שם)

רד"ק:

זועפים – נזופים. (שם)

רש"ר הירש:

זועפים – מלשון צעף, התכסות הפנים מצד פנים, הביטוי החי שבפנים מועם. (שם)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה
  • נתנאל חיים בן אברהם

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.