ערך: יהרג ואל יעבר

יהרג ואל יעבר

ראה: מצוה-מעשה, מסירות נפש.