ערך: מדוה

מדוה

רבינו בחיי:

כל חולי – שבמנהג העולם, וכל מדוי – מחוץ למנהג, או אולי הבאים מבחוץ, ואלו הבאים מתוך הגוף. (דברים ז טו)

הכתב והקבלה:

כל המחלה – חולי בא מהחלקים הקשים שבגוף, ומדוה על חליי הליחויות. (שמות טו כו)

כל חולי – הוא בכל האברים בלי כאב, ומדוה הוא אפילו אם אבר אחד כואב. (דברים ז טו)

העמק דבר:

כל חולי – שאדם מביא על עצמו, וכל מדוי – שבאים בעונש. (שם)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • יונתן בן אפרים פישל
  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה
  • נתנאל חיים בן אברהם

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.