ערך: מזור

מזור

זהר:

שם מזור משתתף עם זרה, על אבק סמנים שזורים על המכה, ומצד זה הושאל שם מזור על המכה החיצונה בגוף, על שם זריית האבק המרפא אותה. גם יש לומר שנקרא מזור מענין זור, מנחי ע"ו, מלשון ויזר את הגזה, על שסוחטים אותה להוציא ממנה הליחה… מזור הוא על מכה שהיא מבחוץ, וחולי היא מבפנים על השחתת המזג וחולשתו, וכנגדה התרופה. (הכרמל)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • יונתן בן אפרים פישל
  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה
  • נתנאל חיים בן אברהם

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.