ערך: מנהרה

מנהרה

תרגום יונתן:

מנהרות – מטמוריתא. (שופטים ו ב)

רש"י:

מנהרות – כתרגום יונתן, ועל שם שעושים להם אור קטן במקום שאין ניכר. (שם)

מלבי"ם:

מנהרה – מציין מערה שהאור בוקע בה בצמצום דרך נקב קטן… או יש לומר מנהרות – אבוקות שעשו על ההרים כשבא האויב, למען יראו וידעו ויצילו כל אשר להם. (הכרמל)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • יונתן בן אפרים פישל
  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה
  • נתנאל חיים בן אברהם

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.