ערך: נדה מוהר

נדה מוהר

רש"י:

נדה – מוהר. (יחזקאל טז לג)

רד"ק:

נדה – נתן לזונה, ורז"ל הרגילו לשון במהר הבתולות, נדוניה. (שם)

מלבי"ם:

אתנן – על שכיבה אחת, ונדה הוא שכר מאהב קבוע. (שם שם ל)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן

הלימוי לרפואה שלמה:

  • אפרים

בתוך שאר חולי ישראל ורפואה קרובה לבוא.