ערך: צפנת פענח

צפנת פענח

(ראה גם: יוסף)

מדרש רבה:

ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח, א"ר יוחנן צפונות מופיע ונחות לו לאמרם. ר' חזקיה אמר צפונות מופיע בדעת מניח רוחן של בריות בהן. ורבנן אמרין צד"י צופה, פ"א פודה, נו"ן נביא, תי"ו תומך, פ"א פותר, עי"ן ערום, נו"ן נבון, חי"ת חוזה… (בראשית צ ד)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • יונתן בן אפרים פישל
  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה
  • נתנאל חיים בן אברהם

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.