ערך: קבע

קבע

תרגום יונתן:

היקבע אדם – הירגז גבר. (מלאכי ג ח)

רש"י:

היקבע – לרז"ל לשון גזלה. (שם)

אבן עזרא:

קובעים – ממשכנים ומעכבים. (שם)

מלבי"ם:

פועל קבע הונח על עושק הצדקה והמעשרות ועל גזל הענים ומתנות שמים. (הכרמל)


הלימוד לעילוי נשמת:

  • הענטשא לאה בת יצחק ליפא
  • יונתן בן אפרים פישל
  • שילת בת יהודה
  • ידידה אשת חיל
  • רינה טייטא דבורה בת חיה אליאן
  • אלי ישראל בן מדלן
  • אפרים פישל בן מנוחה
  • נתנאל חיים בן אברהם

ורפואה שלימה לשאר חולי ישראל.