הגהות

הגהות

בעמוד זה אשתדל לרכז את רשימת ההגהות לציטוטים ממקורות השונים.

כמו הרבה ספרים שצריכים הגהה תוך כדי מעבר ראשון שמתי לב שקיימות שגיאות בציטות מקורות מסויימים וככל הנראה מדובר על טעות הקלדה או טעות במקור שבו השתמשו.

אני מעריך שבכדי לרכז חלק נכבד מהמקורות נעשה שימוש במקורות מידע ממוחשבים שידועים בזה לא מעט שיש בהם טעויות ולו קלות ולאו דווקא בגלל המקליד או אדם אלא המחשב עצמו יכול לשבש את הנתונים.

בנוסף תוך כדי מעבר על הטקסט מצאתי שלפעמים המשמעות של המושג "שם" שמוזכר בהרבה ספרים משמעותו מעט שונה מאשר מה שמקובל. והוא שבמקום שהכוונה ב"שם" על המקור הקודם שהוזכר בטקסט כמו שכתוב בהרבה מקורות "ראה לעיל" או "ראה קודם" אלא גם יכול להיות בעל משמעות כמו "שם" ביחס לטקסט ידוע כגון שמוזכר משפט ידוע ומפורסם וכל הלומדים בדרך כלל יודעים על המקור ההוא.
וכאשר לומד שאיננו מכיר את דקויות הלשון והדיקדוק ידמה לעצמו שהוא מבין את המקור ועל איזה מקור מדובר עד שלא יפתח את המקור ויעיין לא ידע את טעות הבנתו.

לכן אני עמל מעת לעת בפתיחת המקורות כשלעצמם או עותקים וארכיונים ממוחשבים וממה שזיכרוני בהיר אינני טורח לעיין.

אליעזר


למוד

  • ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמים
  • ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים

משנה

  • …אבל אמרו, נמשלה המקרא כמים והמשנה כיין והש"ס כקודניטון, אי אפשר לעולם בלא מים, ואי אפשר לעולם בלי יין, ואי אפשר לעולם בלא קונדיטון
  • …אבל אמרו, נמשלה המקרא כמים והמשנה כיין והש"ס כקונדיטון, אי אפשר לעולם בלא מים, ואי אפשר לעולם בלי יין, ואי אפשר לעולם בלא קונדיטון

זמרי

  • אמר רבי יוחנן .., ומה שמו, שלומיאל בן צורישדי שמו. (סנהדרין פב א)
  • אמר רבי יוחנן .., ומה שמו, שלומיאל בן צורישדי שמו. (סנהדרין פב ב)